Gå til hovedindhold

Om museet

Greve Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Greve Kommune.

Indhold

  Greve Museum består af to museumsafdelinger:

  Grevegård er en hedebogård, hvis ældste dele er fra 1826. Her formidler museet Greve Kommunes historie fra ca. 1800 til i dag. Grevegård har siden etableringen som museum i 1989 været et traditionelt egnsmuseum, der dækker hedeboegnens kulturhistorie fra landboreformerne til nutid.

  Mosede Fort ligger i et tidligere militært område og er opført i perioden 1913-1916. Fortets kasematter danner ramme om museet, som bredt formidler historien om Danmark under og lige efter 1. verdenskrig og mere specifikt historien om Mosede Fort som del af Københavns Befæstning og Tunestillingen, der er et
  af de største militære anlæg i Danmarkshistorien.

  Rammerne for Greve Museum er museumsloven, museets vedtægter og de til enhver tid gældende regler og politikker fra hhv. Greve Kommune og krav og anbefalinger fra Slots– og Kulturstyrelsen.

  Inden du tager genstande, fotografier eller arkivalier med til museet eller arkivet, skal du lave en aftale med museets arkivar eller registrator.

  Læs mere her

  Sidst opdateret: 18. september 2022